Vabljeni k vpisu v visokošolski strokovni študij Mednarodno poslovanje in v magistrski študij Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj.  
Bi radi nadaljevali z izobraževanjem in si želite študij organizirati tako, da boste pri tem lahko brez težav opravljali svoje delovne, družinske in druge obveznosti? Bi radi izvedeli, zakaj se je pri nas prijetno in lahko učiti tujih jezikov, katere okoljevarstvene predmete boste lahko obiskovali? Vas skrbi, da ne boste zmogli študija ali kakšnega od posameznih predmetov? Se bojite, da ne bi bili uspešni, ker ne boste mogli obiskovati vseh predavanj? Ste že obiskovali kakšno visoko šolo, pa vas zanima, katere predmete vam lahko priznamo? Pokličite na 040 561896 ali pošljite e-sporočilo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. in se dogovorite za informativni razgovor. Radi si bomo vzeli čas za vas.

Pogosta vprašanja

IBS ima individualen pristop do študentov

V IBS ne razvijamo konkurence, ampak strpnost in sodelovanje. Dobrodošli so tako študenti z najboljšimi ocenami kot tudi tisti s slabšimi. Prepričani smo, da je vsak človek nekaj posebnega in da ima potenciale, ki jih je možno razviti. Naj vam naštejemo le nekaj značilnosti individualnega pristopa do študentov:

 • Predavatelji in drugi zaposleni študente spodbujajo in jim pomagajo pri študiju.
 • Individualni izpiti so možni vsak teden, preko celega leta brez doplačila.
 • Možno je študirati hitreje ali počasneje od predvidenega študijskega načrta.
 • Imamo prijazen način poučevanja tujih jezikov, ki študente pritegne h konverzaciji, po potrebi pa organiziramo brezplačne inštrukcije v času, ko potekajo predavanja iz tujih jezikov.
 • Možen je študij na daljavo ali kombinacija študija na daljavo in v predavalnici.
 • Študij je primeren za dijake srednjih šol, ki se želijo že zgodaj osamosvojiti, saj lahko delajo preko študentskega servisa, dvakrat na teden popoldne pa imajo predavanja. Na ta način ne le uspešno pridejo do diplome, ampak imajo na koncu študija že tudi delovne izkušnje.

IBS priznava izpite, opravljene na drugih višjih in visokih šolah in neformalno pridobljena znanja

V IBS se ne vpisujejo le študenti, ki pravkar prihajajo iz srednjih šol, pač pa tudi tisti, ki so že končali kakšno višjo ali visoko šolo, ali imajo opravljenih nekaj izpitov ali letnikov na drugi visoki šoli. Večina naših študentov študira ob delu, stari pa so od 20 do 60 let.

Če že imate višješolsko ali visokošolsko diplomo, vam IBS v skladu z merili za prehode omogoča, da se vpišete v drugi oziroma v določenih primerih v tretji letnik visoke šole in naredite samo še tiste izpite, ki vam manjkajo do diplome.

Če ste se pred leti vpisali na kakšno drugo visoko šolo ali univerzo, vendar je niste dokončali, na IBS (Komisija za študijske zadeve) vložite prošnjo za priznanje opravljenih izpitov. Skoraj vse visoke šole in univerze imajo predmete kot informatika/računalništvo, tuj jezik, organizacija in tako dalje. Ti predmeti imajo precej podobno vsebino in vam jih lahko Komisija v celoti ali delno prizna.

Če delate na določenem področju in se nanj dobro spoznate, lahko vložite na Komisijo za študijske zadeve prošnjo, da vam na podlagi ustreznega opisa delovnega mesta prizna izpit iz predmeta, ki vas usposablja za to področje.

Študij na IBS je mednaroden

Če se boste odločili za program Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki, boste opazili, da večina strokovnih predmetov poteka v slovenskem in v tujem jeziku – v angleščini. To smo dosegli tako, da smo slovenskim nosilcem strokovnega programa dodali še sodelavce iz tujine, ki v skladu s študijskim programom pod nadzorom nosilcev izvajajo študije mednarodnih primerov v angleščini. Študenti, ki se odločijo za usmeritev Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki, lahko:

 • navežete stike s tujimi predavatelji, raziskovalci in študenti in tako pridete v mednarodno atmosfero, ne da bi zato morali v tujino
 • s tem pridobite sposobnosti izražanja v tujem jeziku in niste več v zadregi, ko morate spregovoriti s tujcem nekaj prijaznih besed
 • veliko novega izveste o državah, iz katerih prihajajo naši predavatelji in študenti – in prihajajo iz vseh koncev sveta – od Avstralije, Kanade, Havajev do različnih evropskih držav.

Oglejte si nekaj zanimivih tem, o katerih boste razpravljate na predavanjih:

 • Podjetje: osnovne značilnosti, ustanovitev, poslovanje.
 • Praktični vidiki obvladovanja stroškov.
 • Organiziranje delovnih postopkov.
 • Pogoste gospodarske pogodbe (mednarodna prodaja blaga, licenčna pogodba, trgovsko zastopanje, franchising).
 • Opravljanje storitev in zaposlovanje v EU.
 • Razlike med poslovno dokumentacijo v Sloveniji in v nekaterih evropskih državah.
 • Kultura pisnega komuniciranja v javni upravi.
 • E-komuniciranje v javni upravi.
 • E-poslovanje.
 • Promocija, oglaševanje.
 • Odnosi z javnostmi.
 • Osebna prodaja.
 • Vloga menedžerja v marketingu.
 • Etika in kultura marketinga v tujih okoljih.
 • Računalniški programi za statistično analizo: urejanje in prikazovanje podatkov (Excel, SPSS).
 • Gospodarjenje z javnim premoženjem.
 • Javni razpisi.
 • Upravni akti in dejanja.
 • Slovenija in mednarodno poslovanje.
 • Internacionalizacija podjetij.
 • Zagotavljanje najustreznejših oblik in pogojev za opravljanje dela.
 • Etični problemi v podjetjih, v domačem in mednarodnem okolju (razvoj etike v poslovanju, standardi poslovne morale, etični kodeksi).
 • Odgovornost podjetij do zaposlenih v različnih sistemih etike (moralno sporne zadeve na delovnem mestu, diskriminacija pri zaposlovanju, varnost in zdravje na delovnem mestu). Načini komuniciranja v problematičnih situacijah v mednarodnih organizacijah.

Če boste izbrali jezikovno usmeritev, boste imeli možnost, da se dobro naučite angleščine in nemščine:

 • Poslušanje daljšega govorjenja in predavanj, na primer o podjetjih in njihovih storitvah.
 • Razumevanje branih člankov in poročil, predvsem na poslovnem in upravnem področju.
 • Aktivno sporazumevanje s poslovnimi strankami, razprave o proizvodih, delovnih mestih, o organizacijski klimi, zaposlitveni razgovori.
 • Jasen in natančen opis vrste poslovnih področij, obrazložitev pogleda na določen problem, na primer opis podjetja, oddelka, pogodbe, države, občine.
 • Pisanje jasnih, natančnih esejev, poročil, pisem, v katerih je treba poudariti pomen določenih dogodkov in izkušenj.

Katere so dodatne vsebine usmeritve Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem?

 • Osnovni problemi sodobnih menedžerjev zaradi varstva okolja.
 • Ekološka in ekonomska stališča.
 • Različna gibanja na področju okoljevarstva.
 • Globalno segrevanje, klimatske spremembe, energija kot faktorji, ki vplivajo na vsakega menedžerja.
 • Kako se povezujeta ekologija in ekonomika. Odkrivanje ekonomskih rešitev za okoljske probleme.
 • Presoja dobrih strani in stroškov pri okoljevarstveni politiki.
 • Uporaba znanja za reševanje konkretnih okoljskih problemov doma ali v svetu.
 • Kontrola odpadkov v evropskem in nacionalnem pogledu.
 • Kontrola onesnaženosti voda v evropskem in nacionalnem pogledu.
 • Ocena kontrole onesnaženosti zraka.
 • Vloga poslovnih organizacij v sodobni družbi, kako so in kako bi lahko odgovorile na okoljske izzive ter posledice, ki jih imajo te za bodoče menedžerje in organizacije.
 • Nastanek okoljskih problemov, vključno z viri in vplivi onesnaževanja, etična vprašanja, razvoj koncepta globalnega okolja.
 • Razvoj okoljskih predpisov od mednarodnih pogodb, ekonomskih instrumentov in prostovoljnega dela.
 • Trajnostni razvoj, investicijske odločitve, trgi, zelene inovacije.
 • Organizacijska vprašanja in kultura, vloga okoljskih menedžerjev.
 • Okoljevarstvena inšpekcija in poročanje.
 • Uporaba okolja za pridobitev konkurenčne prednosti in celostne podobe podjetja.
 • Potreba po okoljski kulturi in razvoj okoljske kulture v okviru poslovnih organizacij.
 • Okoljska etika in bodoče generacije.

Kaj novega se lahko naučite pri usmeritvi Mednarodno poslovanje in javna uprava?

 • Privatizacija javnega sektorja.
 • Komercializacija javnega sektorja.
 • Analiza poslovanja enot javnega sektorja.
 • Ugotavljanje uspešnosti.
 • Javno zasebno partnerstvo.
 • Vpliv javne uprave na mednarodno poslovanje.
 • Mednarodni trendi v javni upravi.
 • Fiskalne omejitve in pritiski državljanov.
 • Ljudje v združenjih in kot državljani, potrošniki, uporabniki in stranke.
 • Možnosti za prijave mednarodnih projektov.
 • Kohezijska politika EU in Slovenije.
 • Viri finančnih sredstev v EU.
 • Pridobivanje partnerjev za mednarodne projekte.
 • Viri informacij o razpisih.
 • Pregled aktualnih programov in razpisov.
 • Ključni elementi projekta.
 • Priprava delovnega programa.
 
 

MEDNARODNO POSLOVANJE V TUJI IN DOMAČI PRAKSI