Predavatelji
There are no translations available.

Med slovenskimi predavatelji je več kot polovica doktorjev znanosti, ostali pa imajo magisterij znanosti.
Poleg domačih pa sodeluje še vrsta drugih predavateljev iz Italije, Avstrije, Finske, Avstralije, Indije, Havajev in drugih držav.

Predavatelji imajo tako akademske kvalifikacije kot praktične izkušnje.

 
Slovenian lecturers

Among Slovenian lecturers there are more than half professors with PhD, and others with MA degree.


Beside domestic lecturers we have also a number of foreign professors from Italy, Austria, Finland, Australia, India, Hawaii, etc.


Our lecturers have academic credentials and practical experience.