O projektu - EMPOWERING TEACHERS FOR A STUDENT-CENTRED APPROACH

Številni sodobni znanstveniki poročajo (Saulnier, Landry, Herbert in Wagner, 2008), da univerze, posebno v ZDA, razvijajo na študente osredotočeno učenje. V okviru tega pristopa se učitelji osredotočajo predvsem na to, česa naj bi se študenti učili in poudarjajo, zakaj (Bransford, Vye & Bateman, 2002), upoštevajo že obstoječe znanje študentov (Bransford, Brown, Cocking, 2000; Protheroe, 2007), dajejo študentom različne priložnosti za učenje, pogosto spreminjajo učne metode, pomagajo študentom, ki imajo težave in upoštevajo njihovo kulturno ozadje. Učitelji razpravljajo s študenti, katere študijske aktivnosti vodijo k dobrim rezultatom, spodbujajo študente, da iščejo alternative in skušajo najti lastne rešitve. Izpitna vprašanja se nanašajo na resnične situacije in ne vodijo v kategoriziranje študentov glede na ocene. Aslan in Reigeluth (2013) navajata, da bi morali moderni izobraževalni sistemi obravnavati potrebe sodobnih študentov, olajšati študijski proces in pripravljati študente na življenje v družbi. Vsak izobraževalni sistem bi moral gledati na vsakega posameznega študenta kot študenta s posebnimi potrebami in ne bi smel zahtevati, da se vsi študenti učijo na enak način.

Namen projekta je bil raziskati na študente osredotočeni oziroma personalizirani pristop v več evropskih državah, pripraviti priročnik dobrih praks za učitelje, objaviti več člankov v recenziranih revijah in s tem prispevati k ponovnemu pregledu in povečanju profesionalnih kapacitet učiteljev, boljšim učnim rezultatom študentov, k izboljšanju organizacijske kulture na univerzah in modernizaciji evropskih visokošolskih sistemov.

V projektu so v prvem delu sodelovali štirje partnerji iz štirih evropskih držav – tri visokošolske in ena raziskovalna organizacija, v drugem delu pa tri visokošolske organizacije: IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, Slovenija, Kauno kolegija, Kaunas, Litva in Wyzsza szkola handlowa, Radom, Poljska.

Glavne aktivnosti projekta so raziskava teorije in prakse učenja, osredotočenega na študente, priročnik za učitelje o dobrih praksah na tem področju, trije znanstveni članki, diseminacija rezultatov in krajša follow-up študija.

Projektna metodologija vključuje raziskavo (pregled literature, razvoj vprašalnika za učitelje, analiza podatkov, smernice, zaključki) in uporabo raziskovalnih metod na področju družboslovnih znanosti. Najpomembnejši rezultati projekta - raziskovalna študija, priročnik za učitelje, več znanstvenih člankov - prispevajo k boljši ozaveščenosti o prednostih učenja osredotočenega na študente in spodbujajo učitelje in vodstva univerz, naj uporabijo ta pristop. Potencialne dolgoročne koristi so razširjanje paradigme osredotočenosti na študente na več visokošolskih institucij.

 
Povezave