Poslanstvo šole

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana izobražuje mednarodno konkurenčne poslovne ekonomiste, ki jih odlikujejo znanja na področju sodobnih metod poslovanja, usposobljenost za komuniciranje v tujih jezikih in usmerjenost v prakso. Diplomante šole poleg strokovnih znanj označuje tudi etičnost in odgovoren odnos do sodobnih vprašanj družbe in okolja.