Učno okolje

Študentom je na razpolago:

  • knjižnica IBS Mednarodne poslovne šole, ki je polnopravna članica sistema COBISS,
  • računalniki z brezplačnim internetom,
  • brezžična povezava za študente, ki želijo uporabljati svoje prenosnike,
  • oprema za predstavitve s projektorjem,
  • svetovalec za iskanje zaposlitvenih možnosti in delovnih mest,
  • možnost skupinskega študija.
 
Lokacija

Naši prostori se nahajajo v Ljubljani na Vièu, na Mencingerjevi 7.