Magisterij

Magistrska naloga je pisni izdelek, ki je rezultat samostojnega strokovnega dela študenta ob mentorstvu visokošolskega učitelja. V nalogi študent celovito zajame področje študijskega programa. Študent nalogo zagovarja pred komisijo IBS.

Povezava: