Mednarodni projekti

IBS podpira, pospešuje in priznava udeležbo osebja in študentov v evropskih in mednarodnih projektih. To je del naše strategije modernizacije in mednarodnega povezovanja. IBS ima številna strateška partnerstva predvsem iz držav EU, pa tudi iz Kanade in Avstralije, ter stremi po nadaljnjih partnerstvih iz držav po celem svetu. IBS obvešča predavatelje in študente o mednarodnih projektih, s katerimi želi začeti kot koordinator ali kot partner. Osebje in vsi študenti so povabljeni k sodelovanju v projektih. IBS zagotavlja objavo njihovih dosežkov na spletni strani in v IBS Poročevalcu. Sodelovanje v projektih je ključna komponenta pri oceni osebja in prinaša kreditne točke tudi študentom.