NADALJNJE DELO NA PROJEKTU “EMPOWERING TEACHERS FOR A STUDENT-CENTRED APPROACH”

Partnerji v projektu “Empowering teachers for a student-centred approach” smo se dogovorili, da bodo po končanem financiranju s strani EU vzdrževali še naslednje aktivnosti in rezultate:
1) Raziskovalna študija je bila objavljena v recenziranih in strokovnih periodičnih publikacijah, na spletnih straneh sodelujočih organizacij in na Google Scholar. To omogoča, da vsi zainteresirani za pristop, osredotočen na študente, uporabljajo projektne rezultate. Publikacije so v angleškem, slovenskem, poljskem in litovskem jeziku.

2) Nadaljujemo z novimi primeri dobrih praks, s katerimi dopolnjujemo e-priročnik. Do konca leta 2017 smo zbrali 10 novih praks in jih objavili na spletnih straneh.  

3) Predavatelji, zainteresirani za pristop, osredotočen na študente, nadaljujejo s pisanjem člankov
za različne časopise. Do konca leta 2017 so bili napisani naslednji novi članki:
Knyvienė I., Perkumienė D., Butėnas R. (2016) „Importance of methods using in a student-centred process“ Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje, ISSN 2029-1280, CEEOL IDB https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=473352.
Knyvienė I., Perkumienė D., Marinko I., Gołębiowski A.: Lithuanian, Polish and Slovenian Case in Experience of Different Methods Using in a Student-Centred Proces. Socialinis ugdymas / Social education. ISSN 1392-9569; E-ISSN 2351-6011, 2017, t. 45, Nr. 1 / Vol. 45, No. 1, 2017, p. 14-28. IDB (Index copernicus, EBSCO .http://socialinisugdymas.leu.lt/index.php/socialinisugdymas/article/view/186.
Marinko I. (2017) Vključevanje na študente osredotočenega pristopa v IBS Mednarodno poslovno šolo Ljubljana. IBS Poročevalec, Vol. 7, No. 2: http://porocevalec.ibs.si/sl/component/content/article/66-letnik-7-t-2/256-dr-irena-marinko-vkljuevanje-na-tudente-osredotoenega-pristopa-v-ibs-mednarodno-poslovno-olo-ljubljana.

4) S pristopom, osredotočenim na študente na začetku akademskega leta seznanjamo vse nove predavatelje in študente.

5) Še naprej razpravljamo o projektu na različnih konferencah in simpozijih, posebno na Poljskem, kjer konference obišče veliko število univerzitetnih profesorjev in študentov:  
 
01/10/2016, na začetku akademskega leta 2016/2017, 500 udeležencev: dekan WSH Radom, dr. Gerard Paul Maj je govoril o projektu Empowering teachers for a student-centred approach in povabil k nadaljnjemu razvoju na tem področju.
11/10/2016, vodstvo Fakultete za družboslovne znanosti, 30 udeležencev, dekan Fakultete, dr. Adam Ziółkowski, je razložil, da Fakulteta sledi metodam na študente osredotočenega učenja.
13/01/2017, Mednarodna konferenca o vlogi dela v procesu resocializacije, organizirana v zaporu v Radomu, 100 udeležencev: dr. Andrzej Gołębiowski je povedal, da WSH Radom sledi projektu “Empowering teachers for a student-centred approach” in uvaja nove pedagoške metode in prakse.
19/04/2017, Sestanek vodij in študentske vlade, 60 udeležencev: dr. Gołębiowski je spodbudil udeležence, naj uporabljajo metode na študente osredotočenega učenja.
22/04/2017, Mednarodna znanstvena konferenca Start, 250 udeležencev: Elżbieta Kielska – predsednica WSH Radom je opisala projekt Empowering teachers for a student-centred approach.
23/06/2017, Seja Senata WSH, 60 udeležencev: dr. Andrzej Gołębiowski, podpredsednik WSH je poročal o uvedbi na študente osredotočenega učenja.
Partnerstvo tudi načrtuje še nov projekt o pristopu, osredotočenem na študente, ustanovitev vzorčne institucije, osredotočene na študente in skuša popolnoma personalizirati študij.

Koordinator projekta:
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana
dr. Irena Marinko

 
New practices to improve the student-centred approach

Poglej dokument

 
VABILO PREDAVATELJEM IN ŠTUDENTOM

Vse učitelje prijazno vabimo, da prispevajo svoje izkušnje z učenjem, osredotočenim na študente.