Naziv, namen in cilji magistrskega programa

Ko študent/ka opravi vse s programom predpisane obveznosti, dobi strokovni naslov magister/magistrica mednarodnega poslovanja in trajnostnega razvoja.
Magistrski program Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj je namenjen diplomantom različnih dodiplomskih programov, ki se srečujejo z vprašanji trajnostnega razvoja kot elementom za odločanje v poslovnem svetu. Temeljni cilj magistrskega programa Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj je izobraziti diplomante za izvajanje strokovnih in vodstvenih nalog v različnih organizacijskih sistemih, predvsem v podjetjih, javni upravi in v drugih ustanovah, ki se vključujejo v mednarodno sodelovanje. Študenti pridobijo poleg temeljnih strokovno – teoretičnih znanj s področja poslovnih ved tudi specifična znanja, potrebna za delo na mednarodnem poslovnem področju in razvijejo kompetence za razumevanje vrednot trajnostnega razvoja kot priložnosti za izboljšanje poslovanja.