Ocenjevanje

Izpit lahko delate skupaj z drugim študenti na dan, ki je predviden kot izpitni rok; lahko pa tudi individualno. Individualni roki so večkrat v mesecu.

Nekateri izpiti lahko potekajo preko računalnika tako, da vam učitelji zastavijo določeno vprašanje, na katerega morate odgovoriti v obliki eseja. Takšen izpit zahteva, da dobro poznate snov, ki vam je na razpolago v učnem gradivu, hkrati pa morate znati tudi pisati eseje, primerjave, poročila in analize in vložiti v izdelek določeno mero samostojnega razmišljanja. Pri teh izpitih imate zadnji rok oddaje, ki ga ne smete zamuditi.

Najbolje je, da začnete pisati takšne eseje takoj potem, ko ste preštudirali učno gradivo. Izpitno vprašanje skrbno in večkrat preberite, da ga boste prav razumeli. Če kakšne besede ne razumete, preverite njen pomen v slovarju. Pazite na to, kaj hoče učitelj od vas, ali vam pravi: opišite, razložite, navedite, skicirajte, na kratko itd. Te besede so uporabljene namenoma.

Najprej poiščete snov za izpit v učnem gradivu, jo preberete, podčrtate pomembne stvari in naredite kratek načrt, o čem boste pisali. Potem si začnete po svojih besedah izpisovati snov iz učbenikov (kjer kakšno misel dobesedno prepišete, to označite s citatom). Nato napisano natisnete, uredite in na koncu z vso ustvarjalnostjo dodate svoje misli o problematiki. Potem napišete še seznam literature.

Sestavek naj vsebuje kratek uvod (npr. o čem boste pisali, kakšen je vaš namen, cilji, kakšno metodo boste uporabili, kakšne rezultate pričakujete). Glavne teme predstavite v logičnem zaporedju in v odstavkih. Ne pišite o ničemer, kar za nalogo ni bistveno. Na koncu naredite kratek zaključek – povzemite bistveno. Navedite literaturo.

Ne priporočamo vam, da puščate pisanje takšnih esejev do konca izpitnega roka, ker sicer ne boste imeli časa, da bi o zadevi razmislili iz različnih zornih kotov ali se o njej še s kom posvetovali, niti da bi jo skrbno uredili.

Če znate vključiti v odgovor kakšen diagram, izračun, številke in podobno, lahko to dvigne oceno, saj predavatelj vidi, da znate svoje misli izraziti tudi z grafičnimi in količinskimi podatki.

Skoraj pri vsakem pisnem delu imajo študenti omejen obseg za predstavitev določene ideje. Teh omejitev se je treba držati. Lahko se napiše 10 % manj ali več besed, kot je določeno. Če se napiše precej več ali manj, to zniža oceno.