Organizacija študija

Skušajte si urediti prostor, kjer boste študirali. Poskrbite, da boste imeli prostor za delo na računalniku in da boste shranjevali študijske materiale na mestu, kjer jih boste lahko hitro našli. Če nimate nobenega prostora zase, ne obupajte. Marsikdo se nauči delati tudi v hrupu in po nekaj tednih niti ne zaznava več.

Če morete, skušajte najti vsaj nekaj ur v tednu, ko vas ne bo nihče motil in boste lahko ponavljali snov.

 
Časovni načrt

Tako kot študenti, ki obiskujejo predavanja, boste morali tudi vi študiju posvetiti določen čas. Čeprav ali ravno zato, ker si sami določate čas za študij, skušajte pri tem narediti določen časovni načrt že vnaprej in se ga potem čim bolj držite. Razmislite, ob katerih dneh bi najlaže študirali.

vsebina teden1 teden2 teden3 teden4 teden5
 
Kaj naredimo pred začetkom predavanj?
  • preverimo, če je učni material na spletni strani, ali pa si ga bomo morali izposoditi iz knjižnice
  • pregledamo časovni načrt študija in vpišemo teme, ki jih bomo obdelovali, v svoj rokovnik
  • preberemo navodila, ki smo jih dobili prav za določen predmet, posebno del, ki se nanaša na izpit
  • če nam ni kaj jasno, se obrnemo na šolo in vprašamo za dodatna navodila
 
Aktivnosti tekom študija

Med vaše glavne naloge bo spadalo branje učnih materialov, po potrebi pa tudi kakšnih člankov ali internetnih strani.

Med študijem boste namesto dejanske prisotnosti na predavanjih opravljali krajše naloge, ki vas bodo spodbudile, da boste sproti preštudirali učno gradivo in vam pomagale razumeti snov. Nekatere naloge predstavljajo samoocenjevanje, ki vam pomaga, da preizkusite, če razumete koncept in glavne zamisli predmeta, če poznate glavne teme predmeta in razsodite, ali vaše znanje že zadostuje za izpit, ali pa boste morali snov še enkrat ponoviti. Druge pa vam bodo prinesle točke za končni izpit.

Včasih vas bomo spodbudili k raziskovalni dejavnosti, da boste videli, če lahko do kakšnih rezultatov pridete tudi sami.

Poleg navedenih glavnih študijskih aktivnosti pa lahko učitelji predlagajo tudi druge kot vodenje dnevnika, v katerega boste vpisovali razmišljanja, delo in rezultate; povzemanje tistega, česar ste se ravnokar naučili in skupinske dejavnosti. Vodenje dnevnika vam lahko zelo pomaga zato, ker vam daje zaseben prostor, v katerega beležite svoje dejavnosti in razmišljate o svojem pristopu k učenju. Poleg tega pa na koncu z njim lahko učitelju pokažete, da ste o snovi razmišljali in delali na učenju.