IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana, Slovenija, je majhna zasebna visoka šola, ki izvaja visokošolske in magistrske programe na področju mednarodnega poslovanja. IBS in njeni programi so akreditirani s strani države. IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana je pričela razvijati pristop, osredotočen na študente, v letu 2009. Metode poučevanja temeljijo na timskem delu, e-učenju, projektnem delu in pospešujejo poznavanje in spoštovanje različnih kultur, upoštevanje etike, kreativnosti in motivacije študentov za vseživljenjsko učenje. Za IBS so pomembna načela Bolonjske deklaracije, dvig mobilnosti študentov in učiteljev, h kateremu prispeva študij v tujih jezikih, tuji predavatelji in delovna praksa.

IBS izobražuje študente, ki pridobijo dobro znanje na področju poslovanja, tujih jezikov, trajnostnega razvoja in javne uprave. Med študenti so predvsem odrasli, ki so zaposleni kot menedžerji v manjših delovnih organizacijah, prodajni inženirji, komercialisti, poslovni sekretarji, v komercialnih družbah, marketingu, javni upravi, kot projektni menedžerji, v kadrovskih oddelkih, uvozno/izvoznih firmah, turističnih organizacijah, v zdravstvenih in gradbenih organizacijah.

IBS je registrirana kot raziskovalna inštitucija pod številko 2971. Izvaja predvsem raziskave na področju ekonomskega razvoja, mednarodno poslovne ekonomike, vodenja človeških virov, potreb trga dela, vpliva življenjskega stila na obremenitve pri delu, metode poučevanja, trajnostnega razvoja itd.

IBS ima prostore v centru Ljubljane ter sklenjene pogodbe s približno 60 predavatelji oziroma 20 raziskovalci. IBS vključuje v svoje delo tudi predavatelje oziroma raziskovalce in številnih tujih univerz.

 

ibs 058

ibs 062

ibs 070

ibs 848

 
KAUNO KOLEGIJA, Lithuania

Visokošolski zavod Kauno Kolegija je eden največjih visokošolskih izobraževalnih institucij v Litvi. V njem je čez 7600 študentov, okrog 1000 zaposlenih in preko 18000 diplomantov, ki imajo uspešno kariero v litvanskih in tujih družbah. Univerza nudi študij prve stopnje, ki se zaključi z visokošolsko diplomo. Kauno Kolegija ima sedem fakultet in dva regionalna oddelka. Od ustanovitve dalje poskuša zgraditi produktivne povezave med izobraževanjem, aplikativnim raziskovanjem in poslovnim svetom. Rezultat tega dela so dobre povezave s partnerji v Litvi in v tujini, promocija aplikativnega raziskovanje in kvaliteta študijskih programov. Izobraževalni proces omogoče širjenje ponujenih predmetov in izobraževanje njihovih vsebin kot odgovor na dejanske potrebe trga dela ter zahteve evropskih standardov.

Od leta 2000 dalje je število programov, ki jih ponuja Kauno Kolegija, narasel. Trenutno se izvaja 45 programov na področju biomedicine, tehnologije, družboslovnih znanosti, humanistike in umetnosti. Programi Kauno Kolegija so oblikovani s ciljem, da bi posredovali študentom poglobljena teoretična znanja in poskrbeli za kar najboljše usposabljanje na praktičnem področju. Multimedijske tehnologije, Poslovna angleščina, Vodenje trgovine, Varnost prehrane, Športni menedžment, Fotografija in Design so novi študijski programi, ki so jih razvili in uvedli kot odgovor na ekonomske in tehnološke spremembe. Približno 30 do 50 % celotnega študijskega časa na Kauno Kolegija je namenjeno razvoju praktičnih veščin.

Kauno Kolegija neprestano razširja mrežo učnih mest; dolgoročne pogodbe o sodelovanju so podpisane z litvanskimi in tujimi poslovnimi partnerji in organizacijami. Dinamiko praktičnega učenja podpira tudi osebna iniciativa fakultete in študentov.

Kauno Kolegija vodi pri zagotavljanju fleksibilnosti in dostopnosti izobraževanja. Študenti lahko izberejo študij na daljavo ali kombiniran študij. Študijski materiali in druge informacije, povezane s študijem, so v virtualnem učnem okolju.

Učitelji uporabljajo interaktivne metode prenašanja znanja, uvajajo in razvijajo nova orodja poučevanja in učenja glede na spreminjajoče se stile učenja in glede na nastajajoče tehnološke inovacije, tako da se znanje prenaša na kar najbolj razumljiv način.

Kauno Kolegija je po številu študentov, ki študirajo v tujini kot del študijskega programa, na čelu litvanskih strokovnih visokošolskih inštitucij. Vsako leto se udeleži programov študijske izmenjave preko 200 študentov. Mobilnost povečuje tudi udeležba profesorjev in študentov v Erasmus, NordPlus ali bilaternih programih. Kauno Kolegija sodeluje z več kot 150 tujimi visokošolskimi inštitucijami v 33 državah. Semestrski študij ali celoletni študij na Finskem, v Danski, Portugalski, Franciji je med študenti zelo popularen. Dva študijska programa, Turizem in hotelski menedžment ter Zdravstvena nega se izvajata v tujem jeziku. Te programe pogosto izberejo študenti iz drugih držav, pa tudi študenti, ki prihajajo na izmenjavo.

ibs 058

ibs 062

ibs 070

 
Radom Academy of Economics, Poljska

Radom Academy of Economics (RAE) je mlada, a razvijajoča se, največja nedržavna visokošolska organizacija v Radomu, ki postaja svetovno priznana. RAE ima 3 fakultete (Faculty of Humanities, Faculty of Strategic and Technical Studies, Faculty of Legal Sciences) in izvaja mnogo visokošolskih programov (Pedagogika, Psihologija, Novinarstvo in socialna komunikacija, Notranja varnost, Informacijska tehnologija, Menedžment, Uprava, Ekonomika, Pravo v poslovanju in Mednarodni odnosi); pa tudi magistrske programe (Pedagogika, Administracija, Notranja varnost) in več kot 40 podiplomskih predmetov. RAE izvaja tudi dva programa prve stopnje v angleščini: Menedžment (ki traja 3 leta) in Informacijska tehnologija (inženirski študij, ki traja 3,5 let). Oba programa nudita številne posebnosti, prilagojene potrebam sodobnega trga dela. RAE vsako leto pritegne stotine mednarodnih študentov, ki prihajajo iz Ukrajine, Belorusije, Turčije, Španije, Bolgarije in mnogih drugih držav in ki se zlahka vključijo v obstoječi izobraževalni sistem. Trenutno RAE gosti skoraj 300 mednarodnih študentov, ki uživajo v študiju in življenju v Radomu. Prostori akademije so v centru mesta Radom, ki je 100 km južno od Varšave in vsebujejo najnovejšo infrastrukturo kot npr. Forenzični laboratorij.

Naše poslanstvo je izobraževati izkušene menedžerje za poslovne potrebe, vladne in družbene organizacije. Akademija izobražuje študente v duhu spoštovanja človekovih pravic, države, demokracije in odgovornosti za blagostanje družbe in države.

ibs 058

ibs 062

ibs 070

 
Povezave