Zaposlitvene možnosti

Vse večja odprtost mednarodnega poslovnega prostora, kjer prihaja do povezovanja gospodarskih družb preko nacionalnih meja, pomeni tudi naraščanje zaposlitvenih priložnosti strokovnjakov, ki že v času študija hkrati s poslovnimi kompetencami razvijajo tudi sposobnosti za uporabo pridobljenih znanj v tujih jezikih, na področju trajnostnega razvoja in javne uprave. Tako usposobljenih strokovnjakov ne iščejo le v gospodarskih družbah, ki poslujejo s tujino, temveč tudi v mednarodnih korporacijah, ki imajo svoje oddelke v Sloveniji, v lokalni in državni upravi in v drugih organizacijah družbene infrastrukture (knjižnice, muzeji, društva, prostovoljstvo itd.).

Diplomanti lahko zasedejo delovna mesta na vseh področjih poslovnih ved, kot so organizacija mednarodnih dogodkov, finance, marketing, raziskovanje tujih trgov, vodenje lastnih podjetij, mednarodno oglaševanje, upravljanje s kadri v mednarodnih podjetjih, operativna dela v diplomatski službi, vodenje oddelkov in mednarodnih služb, delo v tujini, mednarodna volonterska dela ipd. Tisti, ki vpišejo modul Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki, bolje obvladujejo komuniciranje s tujimi partnerji. Tega jim ne omogoča le študijski program, ki obsega študij (do treh) tujih jezikov na stopnji, ustrezni za poslovno visoko strokovno šolo, temveč tudi študije primerov, ki jim jih posredujejo predavatelji iz celega sveta. Študenti, ki se vključijo v modul Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem, imajo manj tujih jezikov, zato pa spoznavajo vrednote trajnostnega razvoja kot priložnost za izboljševanje poslovanja, razvijejo razumevanje okoljevarstvenih problemov ter sposobnost za sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki bodo raziskovale in uvajale nove rešitve za trajnostni razvoj na lokalnem in mednarodnem področju. Študijska usmeritev Mednarodno poslovanje in javna uprava je zelo primerna za zaposlene v javni upravi, v javnih podjetjih, pa tudi za uslužbence podjetij, ki se prijavljajo na javne razpise. Usmeritev vsebuje temeljne poslovne predmete, predmete s področja javne uprave, predmete, ki seznanjajo študente s trajnostnim razvojem/okoljevarstvom in angleški jezik.

Delovna mesta za magistre mednarodnega poslovanja in trajnostnega razvoja so v mednarodnih podjetjih, v slovenskih podjetjih in drugih organizacijah, ki razvijajo stike s tujino, v gospodarskih organizacijah, velikih multinacionalkah, prometnih in finančnih organizacijah, gospodarskih javnih podjetjih na področju telekomunikacij, pošti, železnici, letališčih, podjetjih na področju energetike, vodnega gospodarstva, v vladnih organizacijah, izvršni organi na nacionalni, regionalni in občinski ravni, pa tudi okoljevarstvene, zdravstvene, dobrodelne, prostovoljne organizacije, vzgojne in izobraževalne organizacije oziroma organizacije, ki se ukvarjajo s planiranjem, oblikovanjem, arhitekturo, gradnjo, mediji, marketingom, komunikacijami, računalniška podjetja, podjetja za urejanje okolja, rekreacijo, hortikulturo, kmetijstvo in turizem.