Pomoč pri iskanju zaposlitve

Zaposlitev iščemo na več načinov. Med najbolj uveljavljenimi sta prijava na oglas, ki ga podjetje objavi v časopisu, in slepa prošnja. Zaposlitev iščemo tudi tako, da sprašujemo o prostih delovnih mestih čim večje število ljudi in jih na nevsiljiv način seznanjamo, da smo zainteresirani za zaposlitev. Seveda pa nam lahko pomagajo tudi različne institucije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, predvsem Zavod za zaposlovanje in organizacije, ki iščejo kadre za različne delodajalce.

Če iščemo zaposlitev s prijavo na oglas, moramo vsak dan pregledati časopise, v katerih je objavljenih največ oglasov. Pri nas objavlja takšne oglase za osrednjo Slovenijo predvsem časopis Delo. Na oglas se lahko prijavimo, če vsaj okvirno izpolnjujemo pogoje, ki jih zahteva razpis. Ni nujno, da imamo ravno zahtevano stopnjo izobrazbe, ampak je lahko tudi eno stopnjo nižja. Včasih ni obvezno, da imamo diplomo iz zahtevane smeri, ampak je lahko iz druge sorodne. Delodajalci navadno tudi zahtevajo vsaj nekaj delovnih izkušenj. Če jih imamo, jih čim jasneje navedemo že v prošnji. Če so naše izkušnje bolj skope, navedemo tiste, ki jih pač imamo. Če izkušenj sploh nimamo, lahko kljub temu poskusimo s prijavo na delovno mesto. Mogoče imamo izkušnje na drugem področju, iz katerih delodajalec lahko vidi, da se bomo hitro priučili dela. Morda pa mu bodo všeč naše osebnostne lastnosti, ki jih bomo predstavili v prošnji in zaposlitvenem pogovoru, in bomo prav tako dobili možnost. Prošnjo na oglas je treba napisati čimprej in jo poslati delodajalcu.

Zelo pogosto in tudi zelo uspešno je iskanje zaposlitve s pomočjo t. i. slepih prošenj oziroma okrožnic. Ta način iskanja zaposlitve je uporaben zlasti za tiste, ki so brezposelni ali iščejo prvo zaposlitev, pa tudi za tiste, ki želijo zamenjati zaposlitev. Ko smo si na jasnem, kakšno zaposlitev bi želeli, in če imamo primerno izobrazbo, napišemo prošnjo za zaposlitev, ki jo nato pošljemo na približno 200 do 300 naslovov.

Pri pisanju prošenj v obliki okrožnice imamo to prednost, da ni konkurence. Če podjetje potrebuje nekoga z izobrazbo in izkušnjami, ki jih imamo, obstaja velika verjetnost, da nas bo povabijo na razgovor in da bomo sprejeti. Seveda pa večina podjetij, ki jim pošljemo slepo prošnjo, ne potrebuje delavca, zato nas bodo ali pisno zavrnili ali nam sploh ne bodo odgovorili. To je treba pričakovati, zato nima smisla, da si grenimo življenje s pritoževanjem, češ da nam od nikjer niti ne odgovorijo. Dovolj je, da nas povabijo na en razgovor.