IZVEDBA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA

Magistrski študij Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj poteka dve leti oziroma štiri semestre, študenti skupaj pridobijo 120 ECTS. Študenti opravijo izpite iz 12 predmetov in zagovarjajo magistrsko nalogo.

 
ŠTEVILO IN UČNE ENOTE MAGISTRSKEGA PROGRAMA
 

Leto 1

Leto 2 

1 

Razumevanje organizacije v trajnostnem okolju

Korporativna družbena odgovornost in trajnostno poslovanje

2 

Izbirni predmet 1

Računovodstvo v mednarodnem okolju

3 

Pravni okviri in trajnostno poslovanje

Mednarodni trajnostni menedžment

4 

Okoljska ekonomika in politika

Izbirni predmet 3

5 

Raziskovalne metode

Magistrska naloga

6 

Mednarodno poslovanje in trajnostni razvoj

 

7 

Trajnostno trženje

 

8 

Izbirni predmet 2

 

Izbirni predmeti pri magistrskem študiju: