Izvedba študija

Študijski program Mednarodno poslovanje se praviloma izvaja v treh letnikih oziroma šestih semestrih, študenti skupaj pridobijo 180 ECTS. Opravijo izpite iz predmetov izbrane usmeritve, strokovno prakso v podjetju in zagovarjajo diplomsko nalogo. Program ima tri študijske usmeritve: Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki, Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem ter Mednarodno poslovanje in Javna uprava.

 
Število in učne enote programa

 

Št.

Mednarodno poslovanje s tujimi jeziki

Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem

Mednarodno poslovanje in javna uprava

 
 

Leto 1

Leto 1

Leto 1

 
       

ECTS

1

Poslovna ekonomika

Poslovna ekonomika

Poslovna ekonomika

10

2

Organizacija poslovanja

Organizacija poslovanja

Organizacija poslovanja

10

3

Strateški menedžment mednarodnega podjetja

Strateški menedžment mednarodnega podjetja

Strateški menedžment mednarodnega podjetja

5

4

Gospodarsko pravo in pravo EU

Gospodarsko pravo in pravo EU

Gospodarsko pravo in pravo EU

5

5

Poslovna informatika

Poslovna informatika

Poslovna informatika

5

6

Poslovna dokumentacija

Poslovna dokumentacija

Poslovna dokumentacija

5

7

Angleški jezik B 2

Angleški jezik B 2

Angleški jezik B 2

10

8

Nemški jezik A 1

Trajnostni menedžment

Trajnostni menedžment

10

         
 

Leto 2

Leto 2

Leto 2

 

1

Poslovna statistika

Poslovna statistika

Poslovna statistika

5

2

Mednarodni marketing

Mednarodni marketing

Vlada in javni sektor

10

3

Slovenska javna uprava in institucije EU

Slovenska javna uprava in institucije EU

Slovenska javna uprava in institucije EU

5

4

Računovodstvo in finance

Računovodstvo in finance

Računovodstvo in finance

5

5

Angleški jezik C 1. 1

Ekonomika trajnostnega razvoja

Ekonomika trajnostnega razvoja

5

6

Nemški jezik A 2

Okoljevarstveno pravo in poslovanje

Okoljevarstveno pravo in poslovanje

10

7

Izbirni predmet 1

Izbirni predmet 1

Izbirni predmet 1

5

8

Izbirni predmet 2

Izbirni predmet 2

Izbirni predmet 2

5

9

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje

10

         
 

Leto 3

Leto 3

Leto 3

 

1

Mednarodno poslovanje

Mednarodno poslovanje

Mednarodno poslovanje

10

2

Menedžment človeških virov

Menedžment človeških virov

Menedžment človeških virov

10

3

Poslovna angleščina

Poslovna angleščina

Ekonomika javnega sektorja

5

4

Poslovna nemščina

Mednarodno poslovanje in naravno okolje

Menedžment mednarodnih projektov

5

5

Izbirni predmet 3

Izbirni predmet 3

Izbirni predmet 3

5

6

Izbirni predmet 4

Izbirni predmet 4

Izbirni predmet 4

5

7

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje

10

 

Diploma

Diploma

Diploma

10

         
 

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

 
 

Italijanščina A 1 - A 2.1

Italijanščina A 1 - A 2.1

Italijanščina A 1 - A 2.1

5 - 15

 

Francoščina A 1A 2.1

Francoščina A 1A 2.1

Francoščina A 1A 2.1

5 - 15

 

Španščina A 1A 2. 1

Španščina A 1A 2. 1

Španščina A 1A 2. 1

5 - 15

 

Sodobne anglofonske kulture v svetu

Sodobne anglofonske kulture v svetu

Sodobne anglofonske kulture v svetu

5

 

Mednarodna poslovna etika

Mednarodna poslovna etika

Mednarodna poslovna etika

5

 

Kultura evropskih narodov

Kultura evropskih narodov

Kultura evropskih narodov

5

 

Trajnostno poslovanje kot vrednota

Trajnostno poslovanje kot vrednota

Trajnostno poslovanje kot vrednota

5

 

Študij se izvaja, če je v skupino vpisanih 20 - 30 študentov.