Priročnik

IBS 070

100 načinov uspešnega poučevanja

v litovščini

v poljščini

V tem priročniku smo želeli predstaviti dobre prakse na študente osredotočenega učenja, za katere upamo, da bodo pomagale pri nadaljnjem uvajanju tega pedagoškega pristopa in odpravljanju težav, ki nastajajo pri odmikanju od tradicionalnih metod poučevanja. Dobre prakse se nanašajo predvsem na učni proces in na ocenjevanje, precej pa je tudi primerov, ki smo jih uvrstili pod kategorijo personalizirani pristop do študentov. Upamo, da bodo spodnji opisi pomagali predavateljem, ki začenjajo s prakso in še ne poznajo učenja, osredotočenega na študente, prav tako pa dali nove zamisli predavateljem, ki že uporabljajo ta pristop.

 
DOBRE PRAKSE UČENJA, OSREDOTOČENEGA NA ŠTUDENTE

Anja: priznavanja praktičnih izkušenj (podrobneje opisano na http://www.ibs.si/docs/prirocnik_za_ucitelje.pdf, stran 43)

Anja: motiviranje študentov (podrobneje opisano na http://www.ibs.si/docs/prirocnik_za_ucitelje.pdf, stran 56)

Adam: akceleracija študija (podrobneje opisano na http://www.ibs.si/docs/prirocnik_za_ucitelje.pdf, stran 47) in individualni izpitni termini (podrobneje opisano na http://www.ibs.si/docs/prirocnik_za_ucitelje.pdf, stran 41)