Priznavanje opravljenih aktivnosti

IBS zagotavlja priznavanje zadovoljivo opravljenih aktivnosti v okviru mednarodnih izmenjav in praktičnega usposabljanja v skladu s podeljenimi kreditnimi točkami (ECTS ali podoben sistem). IBS zagotavlja vključitev opravljenih študijskih obveznosti in/ali praktičnega izobraževanja v končni izkaz študentovih dosežkov (Dodatek k diplomi). IBS izvaja bolonjski študijski program Mednarodno poslovanje in uporablja ECTS sistem kreditnih točk, ki študentom omogoča, da zberejo 60 kreditnih točk v enem šolskem letu ali/in 180 točk v 3 letih. IBS priznava študijske obveznosti, ki so bile opravljene na tujih univerzah. Predmeti morajo biti primerljivi glede vsebine, zahtev in kreditnih točk. Študenti lahko študirajo na partnerski inštituciji en semester in so dolžni zbrati vsaj 20 točk ali dva semestra in zberejo vsaj 40 točk; lahko opravljajo posamezne izpite in končajo diplomsko nalogo. V primeru praktičnega izobraževanja lahko študenti dosežejo 20 točk za 400 ur praktičnega dela. Ko se študent vrne v Slovenijo, mora zaprositi za priznanje opravljenih izpitov in pokazati dokazila. Prejete točke priznava Komisija za študijske zadeve. IBS lahko prizna tudi točke, ki jih je študent pridobil v poletni šoli.

V primeru izmenjave študentov IBS od tujih študentov ne zahteva plačila za poučevanje, vpis, izpite ali dostop do laboratorija in knjižnice.

IBS zagotavlja enakopravne akademske postopke in storitve domačim študentom, osebju in tujim udeležencem. Mentorstvo in organizacijo podpore so določeni v pravilniku o mednarodni izmenjavi. Udeleženci v okviru izmenjav prejmejo ime, telefonsko številko in elektronski naslov osebe, ki jo lahko kadarkoli kontaktirajo. IBS ponuja mednarodnim študentom osnovne informacije v zvezi s kulturo in vsakdanjim življenjem gostujoče države. Domače študente pa spodbuja, da pomagajo tujim študentom pri razlagah o vsakdanjih dogodkih. Na voljo so visokošolski mentorji, ki skrbijo za to, da so tuji študenti obveščeni o predmetniku, prisotnosti, delu pri predmetu, odnosih z visokošolskim osebjem itd. V primeru praktičnega usposabljanje pomaga študentu mentor tako v podjetju kot tudi v IBS. Vsem udeležencem je na voljo podpora na področju jezikov.

IBS ponuja več predmetov, ki potekajo v celoti v angleščini ali v drugih evropskih jezikih. Vsak predmet poučuje tudi gostujoči tuj predavatelj. Kadar potekajo predavanja predvsem v slovenščini, lahko študenti dobijo študijski material in opravljajo izpite v angleščini. Poleg tega IBS ponuja študentom kratke tečaje slovenščine (za preživetje). Študenti lahko dosežejo kreditne točke iz tečajev tujih jezikov. Jezikovna podpora je na voljo tudi osebju.

IBS priznava dosežke v okviru mednarodnih zamenjav tako, da študentom podeli ocene in kreditne točke za študij in praktično izobraževanje. Ko študent opravi vse izpite, dobi ocene, ki so jasno razložene (tudi v angleščini). Dokazilo o študentovih dosežkih vsebuje število kreditnih točk za posamezen predmet, za praktično izobraževanje v podjetju in za diplomsko nalogo. Dokument vsebuje žig IBS in podpis dekana. Vsi študenti, ki končajo diplomsko nalogo na IBS, prejmejo dodatek k diplomi (tudi v angleškem jeziku). Slovenski študenti oddajo prijavo z izpisom študentovih dosežkov Komisiji za študijske zadeve, ki prizna pridobljene kreditne točke.