Raziskovalci

Raziskovalci:

 • Mag. Iris Fink Grubačević - 35660
 • Mag. Dušan Gošnik - 23221
 • Mag. Mateja Jamnik - 12666
 • Dr. Irena Marinko - 13838
 • Mag. Jani Pušenjak - 15753
 • Mag. Vera Smodej - 26115
 • Dr. Jože Šrekl - 02226
 • Dr. Anita Macek - 33442
 • Dr. Vlado Kenda - 01755
 • Tomaž Kobe - 04549
 • Mag. Marjeta Ekar - 11578
 • Mag. Vesna Vodopivec - 13162
 • Dr. Aleša Svetic - 20091
 • Dr. Damjana Jerman - 28240

Bibliografije lahko vidite na tem naslovu: http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t, kjer vpišete šifro raziskovalca.

Sodelujemo tudi z drugimi raziskovalci, ki so v našo raziskovalno skupino vključeni kot pogodbeni sodelavci.