IBS Raziskovalni center

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij pod številko 2971. V okviru raziskovalne skupine se izvajajo raziskovalni projekti, katerih izsledki ali delni izsledki se vključujejo v študijski program.

IBS sodeluje z vrsto visokošolskih in znanstveno raziskovalnih organizacij iz tujine, s katerimi izmenjuje učitelje ter prijavlja skupne raziskovalne in druge projekte: Savonia University of Applied Sciences, Business and Engineering, Varkaus, Finska; Institutul Roman de Educatie a Adultilor, Temisiora, Romunija; Deakin University, Melbourne, Avstralija; Istituto technico commerciale statale Enrico Tosi, Sto Arsizio, Italija; Kauno Kolegija, Kaunas, Litva; Jammu University, Indija; Pacific University Hawaii; Universita degli studi di Trieste, Italija; Universität Klagenfurt, Avstrija; Beykent University, Istanbul, Turčija; Conestoga College ITAL, Kanada; University of Bolzano, Italija; Neuss University of International Business, Radom Academy of Economics, Poljska itd.

Od septembra 2012 do konca februarja 2013 je IBS izvajala projekt Mednarodno poslovanje v tuji in domači praksi (projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada), pri katerem je sodelovala vrsta domačih in tujih vrhunskih predavateljev in strokovnjakov, ki delajo za priznane univerze, raziskovalne organizacije, gospodarske družbe, vladne organe in so člani mednarodnih združenj ter uredniških odborov mednarodnih znanstvenih revij. Strokovnjaki so študentom IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana posredovali najnovejše tuje in domače primere na področju mednarodnega poslovanja, trajnostnega razvoja, prava, uprave, družbenih ved in humanistike:
Dr. Jennifer Radbourne, Deakin University, Avstralija: Medkulturno komuniciranje in pogajanja
Dr. Donata Vianelli, Universita degli studi di Trieste, Italija: Oglaševanje storitev v Italiji
Dr. Lawrence Hewick, Hewick Research Inc. Kanada: Možnosti mednarodnega poslovanja s Kanado
Dr. Gernot Mödritscher, Universität Klagenfurt, Avstrija: Strateški menedžment v avstrijskih podjetjih
Dr. Ursula Liebhart, Universität Klagenfurt, Avstrija: Problemi menedžmenta človeških virov v mednarodnih podjetjih
Dr. Saša Drezgić, University of Rijeka, Faculty of Economics, Hrvaška  Javni budžet in računovodstvo, Javno-zasebno partnerstvo
Dr. Jürgen Gedinat, Free University of Bolzano, Italija: Politika okolja, trajnostnega razvoja in korporativne družbene odgovornosti
Mag. Vesna Vodopivec, NLB Ljubljana, Menedžment človeških virov
Stanislava Krapež, MA Applied Linguistics, Sara d.o.o. Ljubljana: Angleščina v EU projektih
Dr. Stanko Blatnik, Ipak Inštitut Velenje: Pomen izobraževanja za razvoj poslovne etike.

IBS Ljubljana bo tudi v bodoče izvajala znanstveno raziskovalne projekte skladno s področjem predlaganega študijskega programa in z vsebino predmetov v predmetniku ter s predmetnim področjem posameznih nosilcev. Na ta način bo v izobraževalni proces in prakso prenašala rezultate znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela ter s tem zagotavljala razvoj družbe s prenosom lastnega in globalnega znanja. Znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost IBS izvaja v skladu s strateškim načrtom, z nacionalnimi ter evropskimi usmeritvami in standardi.

Študenti IBS so vključeni v znanstveno raziskovalno delo znotraj šole ali v partnerskih znanstveno raziskovalnih in visokošolskih institucijah ter gospodarstvu in negospodarstvu. V znanstveno raziskovalno delo na šoli so študenti vključeni pod vodstvom visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev, ki obravnavajo znanstveno raziskovalne probleme v okviru posameznega predmetnega področja; v partnerskih znanstveno raziskovalnih in visokošolskih institucijah ter gospodarstvu in negospodarstvu pa pod vodstvom nosilcev v navedenih organizacijah, s sodelovanjem visokošolskih učiteljev in sodelavcev šole.

IBS študente spodbuja k udeležbi na konferencah ter objavi člankov v domačih in mednarodnih revijah.

IBS od leta 2009 izdaja svoj spletni časopis IBS Poročevalec, ki objavlja znanstvene, raziskovalne in strokovne članke.