Skrb za kakovost izobraževanja

Visoka šola skrbi za čim večjo kakovost izobraževanja. Sistem kakovosti letno izboljšuje in spodbuja vse izvajalce študijskega programa, da predlagajo izboljšave.

Samoevalvacijsko poročilo ovrednoti prednosti in slabosti in je osnova za spremembe in izboljšave. Obravnavano je enkrat letno na senatu. Na podlagi razprav se pripravijo ukrepi za izboljšanje kakovosti. Poročilo je javno objavljeno.

 

Poslovnik kakovosti IBS

Strategija IBS

Strategija kakovosti IBS

Mnenja delodajalcev o učinkih izobraževanja

Samoevalvacijsko poročilo 2020/21