Zakaj načrtujemo kariero

Mladi načrtujejo kariero zato, da bi se laže odločili za študij ali delo, ki ga bodo opravljali v prihodnjih letih. Tisti, ki so že zaposleni, pa zato, ker ne marajo dela, ki ga opravljajo, ker na delovnem mestu ne morejo napredovati, ker čutijo, da bi radi izrazito spremenili svoje življenje, ker se bojijo, da bodo izgubili delo, ker so se medtem izobrazili za neko drugo delo, ali pa želijo najti delovno mesto, ob katerem se bodo lahko posvetili tudi družini in otrokom.

Če se hočemo dobro odločiti o karieri, moramo upoštevati tako trg delovne sile kot tudi svoje želje in sposobnosti. Ko ocenjujemo trg delovne sile, moramo vedeti, katera delovna mesta so perspektivna, pregledati tista, ki jih ne poznamo, in oceniti, kakšne možnosti za kariero imamo. Ko pa se sprašujemo o željah in sposobnostih, premislimo, kaj hočemo od delovnega mesta, kakšno delo nas bo veselilo in za kaj imamo že nekaj znanja. Na osnovi tega se lahko odločimo za nadaljnje ukrepe, med katerimi sta predvsem izobraževanje in iskanje ustreznega delovnega mesta.

 
Perspektivna delovna mesta

Pred sto leti so ljudje v glavnem živeli od kmetijstva, danes pa potreb po delavcih na tem področju skoraj ni. Še pred petdesetimi leti je bilo največ delovnih mest v industriji, danes pa se delovna mesta v proizvodnji zapirajo in nastajajo nova v storitvenem sektorju. V razvitih deželah ugotavljajo, da narašča predvsem število podjetij na storitvenem področju in da bo tu v prihodnje tudi največ delovnih mest. Tako v Ameriki kot v zahodni Evropi in tudi v Sloveniji narašča predvsem število delovnih mest v trgovini, na področju financ, zdravstva in različnih osebnih storitev. Za sodobno gospodarstvo je značilno tudi naraščanje majhnih in zasebnih podjetij, v katerih se odpirajo delovna mesta, čedalje več je delovnih mest za določen čas in s skrajšanim delovnim časom. Manj delovnih mest je za niže izobražene, narašča pa število delovnih mest, za katera se zahteva čedalje višja in strokovna izobrazba.

V prihodnje bo največ možnosti za kariero na naslednjih področjih:

  • podjetniška: poslovna dela, menedžment, marketing, prodaja, nepremičnine
  • administrativna oziroma organizacijska: uradniška, tajniška, administrativna delovna mesta, dela v financah, z nepremičninami, davčno svetovanje
  • praktična oziroma tehnična: gradbeništvo, promet, inženirska dela
  • intelektualna: raziskovalna, znanstvena dela, dela v zdravstvu, sociali
  • kreativna: glasba, ples, gledališče, novinarstvo, profesionalni športi, oglaševanje, moda, arhitektura in oblikovanje, fotografija
  • socialne in osebne storitve: vzgoja in izobraževanje, socialno delo, svetovanje, kozmetika itd.