Perspektivna delovna mesta

Pred sto leti so ljudje v glavnem živeli od kmetijstva, danes pa potreb po delavcih na tem področju skoraj ni. Še pred petdesetimi leti je bilo največ delovnih mest v industriji, danes pa se delovna mesta v proizvodnji zapirajo in nastajajo nova v storitvenem sektorju. V razvitih deželah ugotavljajo, da narašča predvsem število podjetij na storitvenem področju in da bo tu v prihodnje tudi največ delovnih mest. Tako v Ameriki kot v zahodni Evropi in tudi v Sloveniji narašča predvsem število delovnih mest v trgovini, na področju financ, zdravstva in različnih osebnih storitev. Za sodobno gospodarstvo je značilno tudi naraščanje majhnih in zasebnih podjetij, v katerih se odpirajo delovna mesta, čedalje več je delovnih mest za določen čas in s skrajšanim delovnim časom. Manj delovnih mest je za niže izobražene, narašča pa število delovnih mest, za katera se zahteva čedalje višja in strokovna izobrazba.

V prihodnje bo največ možnosti za kariero na naslednjih področjih:

  • podjetniška: poslovna dela, menedžment, marketing, prodaja, nepremičnine
  • administrativna oziroma organizacijska: uradniška, tajniška, administrativna delovna mesta, dela v financah, z nepremičninami, davčno svetovanje
  • praktična oziroma tehnična: gradbeništvo, promet, inženirska dela
  • intelektualna: raziskovalna, znanstvena dela, dela v zdravstvu, sociali
  • kreativna: glasba, ples, gledališče, novinarstvo, profesionalni športi, oglaševanje, moda, arhitektura in oblikovanje, fotografija
  • socialne in osebne storitve: vzgoja in izobraževanje, socialno delo, svetovanje, kozmetika itd.