Viza

Če želite študirati v Sloveniji, potrebujete dolgoročno vizo tipa D (za študij od 3 mesecev do enega leta) ali dovoljenje za bivanje (za študij daljši od enega leta). Za pridobitev vize se morate osebno prijaviti na ambasadi Republike Slovenije z naslednjimi dokumenti.

Dokumenti, potrebni za vizo tipa D oziroma za dovoljenje za bivanje:

  • izpolnjena prijava za narodno vizo tipa D
  • veljaven potni list in njegova kopija (overovljena)
  • slika velikosti 45 mm x 35 mm (nepoškodovana, razločna in dobre kvalitete)
  • zdravstveno zavarovanje za potovanja (ki pokriva zdravstvene stroške in vrnitev v domovino v znesku vsaj 30.000 evrov za celotno obdobje veljavnosti vize)
  • plačilo konzularne pristojbine v vrednosti 77 evrov, razen če je kandidat bližnji sorodnik Slovenca/ke ali državljan Evropske Unije
  • posebne dokumente, ki dokazujejo namen dolgoročnega bivanja.
  • Posebni dokumenti za vizo tipa D oziroma za dovoljenje za bivanje zaradi študija:
  • potrdilo o vpisu na IBS,
  • potrdilo o plačilu celotnega študijskega programa (vsaj za prvo leto),
  • potrdilo o štipendiji ali dokazilo o ustreznih sredstvih za bivanje.

IBS vam bo po nakazilu dela šolnine izstavil potrdilo o vpisu z vpisno številko, kar boste potrebovali, ko se boste prijavili za vizo. Šolnine, ki jo študenti vplačajo, ne vračamo. Ko šolnino vplačate, se zavežete, da boste študirali na IBS. Prošnjo za vrnitev vplačanega zneska bomo obravnavali samo v primeru, da je bil vaš zahtevek za vizo zavrnjen in da lahko to dokažete z ustreznim originalnim dokumentom organa, ki bi moral izdati vizo. IBS ne bo refundirala vplačila v primeru ponarejene dokumentacije ali goljufanja, če ugotovi, da ne gre za pravega študenta, da študent nima sredstev za preživljanje, če se ni dovolj potrudil, da bi dobil vizo in podobno.