ŠTUDIJ NA IBS MEDNARODNI POSLOVNI ŠOLI LJUBLJANA JE PRIMEREN ZA VSE

 Na IBS Mednarodni poslovni šoli Ljubljana verjamemo, da je vsak človek nekaj posebnega in da lahko s pomočjo študija razvije svoje potenciale. Pri nas so dobrodošli vsi:

- študenti z dobrimi in tisti s slabšimi ocenami

- študenti, ki redno obiskujejo predavanja in študenti, ki študirajo pretežno samostojno

- študenti, ki prihajajo iz srednje šole in tisti, ki so začeli, vendar ne dokončali študij na kakšni drugi višji ali visoki šoli

- študenti, ki jih je strah določenih izpitov (pri nas bodo ta strah izgubili)

- študenti, ki si želijo dobrih odnosov s predavatelji in z drugimi udeleženci izobraževanja

- študenti, ki imajo pri študiju drugačen tempo kot večina (zaradi bolezni, športnih dejavnosti, bivanja v tujini, materinstva itd)

- tuji državljani, saj je možno študirati tudi v angleščini

- študenti, ki želijo čim hitreje pridobiti visoko stopnjo izobrazbe in študirajo hitreje kot ostali.

 

Če poznate koga, ki si na tihem želi študirati ali menite, da bi mu študij iz kakršnegakoli razloga koristil, mu posredujte informacijo o IBS.

 
Prijava in pogoji za vpis v visokošolski študij

Kandidati za vpis v 1. letnik visokošolskega strokovnega programa morajo imeti opravljen zaključni izpit po štiriletnem ali petletnem strokovnem programu ali maturo oziroma poklicno maturo. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

 
PRIJAVA IN POGOJI ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJ

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem se lahko vpišejo:

  • študenti, ki so opravili študijski program prve stopnje z ustreznih študijskih področij in pri tem dosegli najmanj 180 kreditnih točk po ECTS
  • študenti, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z ustreznih strokovnih področij
  • študenti, ki so končali enakovredne študijske programe z drugih strokovnih področij ter opravili dodatne študijske obveznost v obsegu 10 ECTS.

 

Kandidati se prijavijo z obrazcem (Prijava za vpis). Prijavi priložijo kopije spričevala o zaključnem izpitu/maturi/diplomi višje oziroma visoke šole, rojstni oziroma poročni list.

Vabimo vas, da izpolnite spodnji obrazec z osnovnimi podatki. Predprijava je povsem neobvezna in informativna in NE POMENI, da se morate vpisati. Njen namen je vzpostavitev prvega kontakta, na podlagi katerega vabimo zainteresirane k prijavi:

Zahtevano *

  Refresh Captcha  
   

IZJAVA: S pritiskom na gumb "pošlji" izjavljam, da so gornji podatki točni in jih dovoljujem uporabiti v namen, za katerega je izdelan ta obrazec.

Študijski program se izvaja, če je v letnik vpisanih vsaj 30 študentov v visokošolski študijski program oziroma vsaj 15 študentov v magistrski program.

 
CENE IZOBRAŽEVANJA

Šolnina za en letnik visokošolskega študija

Plačilo šolnine pri zgodnjem vpisu 2375 EUR
Celotno placilo pred vpisom 2500 EUR
Placilo v treh obrokih do konca koledarskega leta 2650 EUR
Cena izpitov/diplome za študente, ki niso vpisani 210 EUR za 5 ECTS oz. 420 za 10 ECTS
Dvojnik diplome 50 EUR
Ponavljanje letnika/absolventski staž 500 EUR

Šolnina za en letnik magistrskega študija: 2800 EUR.

UGODEN KREDIT ZA ŠTUDIJ – OBRESTNA MERA Z DOBO ODPLAČILA DO 12 MESECEV JE 0,00 %