Pogosta vprašanja

Ali je diploma IBS Mednarodne poslovne šole Ljubljana javno veljavna, ali velja toliko kot diplome drugih visokih šol?
Da, akreditacijske listine so na spletni strani http://www.ibs.si/index.php/sl/pravilniki-in-akreditacija.

Ali so vsa predavanja na Mencingerjevi 7 ali so po več zgradbah v Ljubljani?
Vsa predavanja so na Mencingerjevi 7 v Ljubljani.

Ali je možno v bližini parkirati?
Da, ob stavbi je približno 50 parkirnih mest.

Kdaj so uradne ure referata?
Vsak dan med osmo in dvanajsto, med študijskim letom pa tudi popoldne pred predavanji. Sicer pa je možno kadarkoli poklicati na 040 561896 in se vam bo kdo oglasil.

Ali so vsa predavanja v angleščini?
Slovenski predavatelji predavajo v slovenščini, tuji pa v angleščini (ki jo zlahka razumejo tudi tisti s slabšim znanjem angleščine).

Kakšne so šolnine v primerjavi z drugimi visokimi šolami?
Šolnine so primerljive z drugimi visokimi šolami. Če se vpišete v zgodnjem roku, znaša šolnina 2375 EUR, če v rednem roku, pa 2500 EUR. Možno je plačilo tudi v obrokih. V šolnino so zajeti vsi stroški (ni dodatnega plačevanja gradiv, evidenčnega vpisa, različnih potrdil, priznavanja izpitov, diplomskega izpita itd.). Če to primerjate z drugimi visokimi šolami, boste ugotovili, da imamo zelo ugodne cene.

Ali je poleg cene 2500 EUR treba posebej plačati še za diplomo, priznanje izpitov, ponavljanje izpitov, za individualne izpite?
Ne, vse je zajeto v šolnino.

Moj sin se je vpisal na drugo fakulteto, tam opravil nekaj izpitov, vendar je ugotovil, da ne zmore hkrati biti aktiven športnik in delati izpite na fakulteti. Mislite, da bi mu pri vas šlo bolje?
Kar najbolj se bomo potrudili, da bo diplomiral. Seveda bo moral ravno tako delati izpite kot drugi, vendar ima možnost individualnih izpitnih rokov (vsak petek); če mu pri kakšnem predmetu ne bo šlo, pa mu bo nosilec ali asistent pri predmetu še posebej pomagal s konzultacijami. Ima pa tudi možnost izbrati tisto usmeritev, ki ga veseli in to ga bo dodatno motiviralo k študiju. Študenti imajo zelo radi usmeritev s trajnostnim razvojem, ker vsebuje veliko okoljevarstva in etičnih vprašanj.

Moja hči je na neki fakulteti opravila le štiri izpite, potem pa se ji je pri računovodstvu zataknilo in zdaj je popolnoma obupala nad študijem. Ali je pri vas treba opraviti ta predmet?
Tudi pri nas imamo predmet Računovodstvo in finance. Res ga ne štejemo med najpomembnejše, vendar je obvezen. Imamo zelo dobrega predavatelja, ki zna študij narediti zanimiv in ga študenti dobro opravijo.

Kaj je akceleracija študija?
To pomeni, da študent študira hitreje, kot je predvideno, in na primer konča študij v dveh namesto v treh letih. Akcelerirajo predvsem študenti, ki že imajo nekaj priznanih izpitov in tisti, ki se jim zelo mudi zaradi možnosti napredovanja v službi.

Kako je možno, da človek, ki je zaposlen, študira samo dve leti?
Takšni študenti študirajo in opravljajo izpite tudi med počitnicami; navadno pa imajo tudi veliko delovnih izkušenj, ki jim pomagajo pri uspešnem študiju.

Ali so za akceleracijo kakšni pogoji?
Da, študenti morajo imeti visoko povprečno oceno in oddati morajo prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

Ali je možno opraviti ves študij v 6 mesecih?
Ni možno.

Kaj pomeni prijazen način študija tujih jezikov?
Predavatelji vas pri tujem jeziku ne oštevajo, če delate napake, pač pa vam pomagajo. Pri študiju uporabljate prijetne tekste, pri katerih se človek nasmeje in razgovori. Nihče vam ne zameri, če se kakšne besede ne morete takoj spomniti. Predavatelji znajo ustvariti sproščeno vzdušje.

Ali ni sodoben način učenja tujih jezikov premalo zahteven? Včasih smo se učili številnih časov, fraz, slovnice – mar zdaj to ni več pomembno?
Številni sodobni predavatelji tujih jezikov menijo, da je pomembneje, če človek sproščeno govori, kot pa da zna vsa slovnična pravila.

Kaj je kombinacija študija na daljavo in v predavalnici?
Študent lahko pri kakšnem predmetu hodi na predavanja (zelo priporočamo pri tujih jezikih), drug predmet pa naštudira po učnem gradivu doma in pride samo na izpit (na primer predmet Poslovna dokumentacija).

Kako poteka študij na daljavo? Je vse avtomatizirano?
Ne. Tudi pri tem študiju vam je ves čas ob strani oseba, ki pozna študijsko problematiko in jo lahko vprašate za nasvet (če se mudi, kar po telefonu). Več o študiju na daljavo imate napisano na http://www.ibs.si/index.php/sl/tudij-na-daljavo.

Ali je kaj mladih študentov, je kaj deklet?
Na šoli je približno polovico deklet in polovico fantov. Stari so od 20 do 60 let in prav dobro se razumejo med sabo.

Ali lahko priznate izpite, opravljene na drugi visoki šoli?
Študijska komisija lahko prizna kar precej izpitov. Največkrat priznava predmete kot so Organizacija poslovanja, Poslovna ekonomika, Gospodarsko pravo, Javna uprava, Poslovna informatika.

Študirala sem na Medicinski fakulteti, kjer so predmeti čisto drugačni kot na poslovni šoli. Meni najbrž ne bo možno priznati nobenih izpitov?
Komisija za študijske zadeve vam bo verjetno priznala vsaj tri izbirne predmete, opravljene na Medicinski fakulteti.

Delam v računovodstvu, nimam pa opravljenega izpita iz tega predmeta. Najbrž bom morala opraviti izpit?
Ni nujno, da v celoti. Če boste na ustrezen način prikazali svoje znanje iz računovodstva in financ, lahko Komisija za študijske zadeve to prizna kot neformalno pridobljeno znanje.

Eno leto sem delala v Angliji in dobro govorim angleško, nimam pa nobenih potrdil. Bom morala opravljati izpite iz angleščine B 1, B 2 in C 1.1. ter poslovno angleščino?
Izpite bo treba opravljati. Če pa dobro znate angleščino (in to je zelo verjetno), vam ni treba poslušati vseh teh predmetov, pač pa lahko greste neposredno na izpite.

Moja angleščina je zelo slaba in strah me je spregovoriti v tujem jeziku. Kako naj se udeležujem predavanj tujih predavateljev? Ali so ta predavanja obvezna?
Nobeno predavanje ni obvezno, pač pa le priporočamo, da se ga udeležite. Tuji predavatelji svojih predavanj ne začnejo tako, da bi od študentov zahtevali takojšnjo diskusijo, pač pa navadno prvi dve uri sami govorijo, potem pa naredijo diskusijo, ki se je udeležijo tisti, ki to želijo. Če vas bo po dveh urah še strah, lahko samo poslušate (ampak večino strah mine po dvajsetih minutah, ko vidijo, da skoraj vse razumejo in da tudi sošolci delajo napake, pa vseeno govorijo).

Zakaj je potrebno študirati, kako se piše pisma in e-sporočila, saj to vsak zna.
Skoraj v vsakem dopisu in e-sporočilu je možno najti hude napake. Predmet Poslovna dokumentacija je še kako potreben.

Zakaj pri vsakem predmetu razpravljate o etiki?
Zato, ker verjamemo, da je potrebno na področju etike še veliko narediti in da se človek lahko izboljšuje vse življenje.

Česa se študenti učijo pri predmetu Mednarodno poslovanje s trajnostnim razvojem?
Ta usmeritev ima poleg poslovnih tudi veliko vsebin na področjih varstva okolja, ekologije, kako je možno usklajevati ekologijo, ekonomiko in stroške, kontrola odpadkov, onesnaženosti, etična vprašanja, zelene inovacije itd.

Kakšno zvezo imata Mednarodno poslovanje in javna uprava?
Danes se javne uprave vsega sveta med seboj povezujejo v zelo različnih projektih; poleg tega pa tudi javna uprava začenja delovati po principih gospodarstva.

Govorite o tem, da je IBS osredotočena na študente. Opisno ocenjevanje pa je uveljavljeno samo pri 23 % predmetov. Mar ni to premalo?
Vsekakor je premalo in ta odstotek moramo v prihodnjih letih izboljšati. Prav tako moramo izboljšati tudi prilagajanje snovi potrebam študentov tako, da jih predavatelji sprašujejo, česa bi se morali oziroma bi se radi učili.

Ali se na IBS lahko telefonira dekanu in se ga neposredno vpraša o problemih, ki jih imajo študenti?
Lahko, telefon dekanice je 040 561896. Odgovori na vsak klic.

Kaj pomeni možnost skupinskega študija?
Študenti, ki delajo na primer skupinsko seminarsko nalogo, se zberejo ob 15.00 uri v predavalnici, naredijo načrt za nalogo in za nastop.

Ali je možno iti na izmenjavo v tujino?
Da, imamo precej pogodb o zamenjavi. Možno je iti v Avstralijo, Kanado, Nemčijo, Turčijo, Poljsko in še kam.

Ali ima sploh pomen študirati v teh časih, ko ni mogoče dobiti službe?
Naši študenti imajo skoraj vsi zaposlitev. Niso vsi zaposleni področju uvoza in izvoza, pač pa jih je tudi veliko iz javne uprave, nekateri pa opravljajo dela čisto izven področja študija. Vendar se človek s študijem ne samo izobražuje za določeno področje, pač pa tudi osebnostno razvija in to je prav tako pomembno kot znanje. Službo je možno dobiti tudi v tem času – samo dovolj prošenj je treba napisati (okrog 300 ali še več).

Kje si je mogoče ogledati vsebine posameznih predmetov?
Vsebine predmetov so na http://www.ibs.si/index.php/sl/predmeti-z-ects.

Kaj lahko delamo za diplomo?
Številne teme so na http://www.ibs.si/docs/za_spletno_stran_teme_diplomskih_nalog.pdf, lahko pa izberete čisto svojo temo.

Ali imate tudi študente drugih narodnosti?
Imamo, ti pač študirajo in opravljajo izpite v angleščini. Vsa učna gradiva in izpiti so tudi v angleščini.

Kako dobimo učno gradivo? Je dovolj gradiva v knjižnici?
V knjižnici je nekaj izvodov gradiv za vsak predmet. Vendar pa študentom pred vsakim predmetom pošljemo pripravljeno in posebej obdelano učno gradivo. Lahko dobijo celoten tekst ali prosojnice, velikokrat tudi vprašanja za ponavljanje.

Ali je potrebno knjige za študij kupovati?
Ne.

Koliko predmetov se povprečno opravi v enem študijskem letu?
Približno osem.

Katero stopnjo izobrazbe se pridobi s študijem na IBS?
6/2.

Ali lahko po visokošolski diplomi nadaljujem z magistrskim študijem?

Da.

Kakšen je postopek, če šolanje plača podjetje?
Prinesete naročilnico in podjetju izstavimo račun.

Sem brezposelna, zato ne vem, kako bom lahko opravila predmet Praktično izobraževanje.
Predmet boste opravili tako, da boste predstavili dela in naloge, ki ste jih opravljali, preden ste izgubili zaposlitev. Lahko pa vam praktično izobraževanje uredimo tudi pri nas.

Delam na čisto drugem področju kot je mednarodno poslovanje. Kako naj opravim predmet Praktično izobraževanje?
Pri vsakem delu obstajajo številna prenosljiva znanja. Tako se na primer komuniciranje, spremljanje zakonodaje, uporaba tujega jezika, organiziranje dela itd. izvajajo na vsakem delovnem mestu. Zelo možno je, da ta dela in naloge že opravljate, pa se tega sploh ne zavedate. Naš mentor za praktično izobraževanje vam bo pokazal, katere praktične veščine so prenosljive.

Kdaj so izpitni roki?
Redni izpitni roki so znani že takoj v oktobru in so vsak mesec. Individualni izpitni roki so vsak petek (tudi med počitnicami).